موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1652) روانشناسی (3466) موسیقی (341) داستان کودک (4652) مکاتب و ادیان (977) پزشکی و بهداشت (1284) آموزشی کودک (2727) نوشت افزار (452) روانشناسی موفقیت (1369) قرآن و ادعیه (357) شعر کودک (1166) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (788) آموزشی نوجوان (190) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (450) شعر فارسی (3078) روانشناسی کار و تجارت (874) روانشناسی کودک و نوجوان (1183) مدیریت (597) داستان نوجوان (2686) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1744) مجموعه شعر (703) رمان خارجی (4292) مجموعه داستان خارجی (1037) نقد ادبی (951) رمان ایرانی (3173) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (749) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1550) سینما و تئاتر (575) عرفان (976) ورزش (704) هنر (993) تاریخ ایران (1633) رمان نوجوان (1951) نقشه و اطلس (200) روانشناسی ارتباط (356) رمان کودک (377) فلسفه و منطق (983) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (581) سیاسی (561) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (210) سفرنامه (143) سایر (3810) شعر خارجی (571) مقاله ادبی (280) نمایشنامه (991) ادبیات جهان (404) اقتصاد (204) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (288) فیلمنامه (197) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (106) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های حقوق و قوانین


۱. حقوق طبیعی و تاریخ نویسنده لئو اشتراوس مترجم باقر پرهام شابک -۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۲۶۴ انتشارات آگاه گروه موضوع

حقوق طبیعی و تاریخ

نویسنده: لئو اشتراوس

مترجم: باقر پرهام

انتشارات آگاه

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۲۶۴

چاپ چهارم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۶۸,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۲. حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران نویسنده حسین فتحی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۵۲ انتشارات آیدین،یانار گروه موضوع

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده: حسین فتحی

مترجم:

انتشارات آیدین،یانار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۵۲

چاپ اول ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۵۰,۰۰۰ ریال


۳. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۴۰ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۴۰

چاپ 68 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۶۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۸۸۹۱۰۷۲ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۸۸۹۱۰۷۲

چاپ 126 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۸۱,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۵. قانون تجارت ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۳۵۱ انتشارات دیدار گروه موضوع

قانون تجارت ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۳۵۱

چاپ 159 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۹,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۶. قانون مدنی ۱۳۹۷ (جلدهای اول،دوم و سوم) نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۷۸۸ انتشارات دیدار گروه موضوع

قانون مدنی ۱۳۹۷ (جلدهای اول،دوم و سوم)

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۷۸۸

چاپ 118 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۶۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۷. قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۹۵۵ انتشارات دیدار گروه موضوع

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۹۵۵

چاپ سی ام ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۴۴,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۸. قوانین آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۱۰۴۱۰۴۴ انتشارات دیدار گروه موضوع

قوانین آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۱۰۴۴

چاپ بیست و ششم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۹۸,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۹. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۱۰۴۱۰۶۸ انتشارات دیدار گروه موضوع

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دیدار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۱۰۶۸

چاپ 53 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۵۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۱۰. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات،تابعیت،اقامتگاه)،(وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها) نویسنده محمد نصیری مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۳۲۹۰۵۰۴ انتشارات آگاه گروه موضوع

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات،تابعیت،اقامتگاه)،(وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)

نویسنده: محمد نصیری

مترجم:

انتشارات آگاه

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۲۹۰۵۰۴

چاپ سی و سوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال