موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های حقوق و قوانین


۱. حقوق طبیعی و تاریخ نویسنده لئو اشتراوس مترجم باقر پرهام شابک -۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۲۶۴ انتشارات آگاه گروه موضوع

حقوق طبیعی و تاریخ

نویسنده: لئو اشتراوس

مترجم: باقر پرهام

انتشارات آگاه

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۲۶۴

چاپ چهارم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۶۸,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۲. حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران نویسنده حسین فتحی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۵۲ انتشارات آیدین،یانار گروه موضوع

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده: حسین فتحی

مترجم:

انتشارات آیدین،یانار

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۵۲

چاپ اول ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۵۰,۰۰۰ ریال


۳. قانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۲۹۹ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۲۹۹

چاپ 56 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۱۶,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۴. قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۴۱۱ انتشارات دوران گروه موضوع

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۴۱۱

چاپ بیست و ششم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۲۶,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۵. قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۵۴۱ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۵۴۱

چاپ 54 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۶. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۲۶ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۲۶

چاپ هشتم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۷. قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۳۳ انتشارات دوران گروه موضوع

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۳۳

چاپ بیست و دوم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۵۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۸. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۴۰ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۶۴۰

چاپ 68 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۶۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۹. قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ۱۳۹۷ نویسنده جهانگیر منصور مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۷۲۵ انتشارات دوران گروه موضوع

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ۱۳۹۷

نویسنده: جهانگیر منصور

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۷۲۵

چاپ 55 ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۹۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۱۰. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷ نویسنده حسین زارعی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۸۰۰ انتشارات دوران گروه موضوع

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷

نویسنده: حسین زارعی

مترجم:

انتشارات دوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۸۸۰۰

چاپ سوم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۰۷,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه