موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های میرمحمود نبوی،مهرداد شهابی


۱. پشت پرده مخملین ۲ (به من دروغ نگو! (گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر) نویسنده  مترجم مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۸۸۹۷۵۱۷ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۲ (به من دروغ نگو! (گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر)

نویسنده:

مترجم: مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۸۸۹۷۵۱۷

چاپ چهارم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۲. پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی) نویسنده جان پرکینز مترجم خلیل شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)

نویسنده: جان پرکینز

مترجم: خلیل شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱

چاپ ششم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۳. پشت پرده مخملین ۴ (دکترین شوک:ظهور سرمایه داری فاجعه محور) نویسنده نائومی کلاین مترجم مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۵۶ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۴ (دکترین شوک:ظهور سرمایه داری فاجعه محور)

نویسنده: نائومی کلاین

مترجم: مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۵۶

چاپ هفتم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۴. پشت پرده مخملین ۴ (دکترین شوک:ظهور سرمایه داری فاجعه محور) نویسنده نائومی کلاین مترجم مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۵۶ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۴ (دکترین شوک:ظهور سرمایه داری فاجعه محور)

نویسنده: نائومی کلاین

مترجم: مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۵۶

چاپ هفتم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۷۶۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۵. پشت پرده مخملین ۵ (نیکوکاران نابکار:افسانه ی تجارت خارجی آزاد و تاریخچه ی پنهان سرمایه داری) نویسنده هاجون چنگ مترجم میرمحمود نبوی،مهرداد شهابی شابک -۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۶۳ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۵ (نیکوکاران نابکار:افسانه ی تجارت خارجی آزاد و تاریخچه ی پنهان سرمایه داری)

نویسنده: هاجون چنگ

مترجم: میرمحمود نبوی،مهرداد شهابی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۷۶۳

چاپ سوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۷۰,۰۰۰ ریال


۶. پشت پرده مخملین ۱ (دموکراسی در محیط کار) نویسنده ریچارد ولف مترجم مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۲۰۷۱۰۰۵ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۱ (دموکراسی در محیط کار)

نویسنده: ریچارد ولف

مترجم: مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۱۰۰۵

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۹۵,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۷۵,۵۰۰ ریال


۷. پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی) نویسنده جان پرکینز مترجم خلیل شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)

نویسنده: جان پرکینز

مترجم: خلیل شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱

چاپ پنجم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۷۰,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۸. پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی) نویسنده جان پرکینز مترجم خلیل شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۱ (اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)

نویسنده: جان پرکینز

مترجم: خلیل شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۴۱

چاپ پنجم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۹. پشت پرده مخملین ۳ (اربابان جدید جهان) نویسنده جان پیلجر مترجم مهرناز شهابی،مهرداد شهابی شابک -۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۰۰۸ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۳ (اربابان جدید جهان)

نویسنده: جان پیلجر

مترجم: مهرناز شهابی،مهرداد شهابی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۰۰۸

چاپ سوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۶۲,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۱۰. پشت پرده مخملین ۲ (به من دروغ نگو! (گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر) نویسنده  مترجم مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی شابک -۹۷۸۹۶۴۸۸۹۷۵۱۷ انتشارات اختران گروه موضوع

پشت پرده مخملین ۲ (به من دروغ نگو! (گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر)

نویسنده:

مترجم: مهرداد شهابی،میرمحمود نبوی

انتشارات اختران

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۸۸۹۷۵۱۷

چاپ سوم ۱۳۹۴

قیمت پشت جلد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۲۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


12