موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های افسانه شعبان نژاد


۱. نی نی ها ۱ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی دختری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۴۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۱ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی دختری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۴۸

چاپ سوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۲. ماست شیرین (قصه ای که دوستش دارم) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۲۹۶۰۶۹۶ انتشارات پیدایش گروه موضوع

ماست شیرین (قصه ای که دوستش دارم)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات پیدایش

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۰۶۹۶

چاپ دوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۷۲,۰۰۰ ریال


۳. نی نی ها ۱ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی دختری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۴۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۱ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی دختری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۴۸

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴,۰۰۰ ریال


۴. نی نی ها ۳ (نی نی ها و پری ها:نی نی دختری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۵۵ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۳ (نی نی ها و پری ها:نی نی دختری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۵۵

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴,۰۰۰ ریال


۵. نی نی ها ۲ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی پسری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۶۲ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۲ (نی نی ها و اجی مجی:نی نی پسری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۶۲

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴,۰۰۰ ریال


۶. نی نی ها ۵ (نی نی ها و هولولو:نی نی دختری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۸۶ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۵ (نی نی ها و هولولو:نی نی دختری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۸۶

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴,۰۰۰ ریال


۷. نی نی ها ۴ (نی نی ها و پری ها:نی نی پسری) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۹۳ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

نی نی ها ۴ (نی نی ها و پری ها:نی نی پسری)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۳۶۹۳

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴,۰۰۰ ریال


۸. هاپول و گرگ گله ۱ (خواب مترسک) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۴۹ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

هاپول و گرگ گله ۱ (خواب مترسک)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۴۹

چاپ اول ۱۳۹۵

قیمت پشت جلد: ۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۶۳,۰۰۰ ریال


۹. هاپول و گرگ گله ۲ (خواب بره) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۵۶ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

هاپول و گرگ گله ۲ (خواب بره)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۵۶

چاپ اول ۱۳۹۵

قیمت پشت جلد: ۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۶۳,۰۰۰ ریال


۱۰. هاپول و گرگ گله ۳ (خواب کلاغ) نویسنده افسانه شعبان نژاد مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۶۳ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

هاپول و گرگ گله ۳ (خواب کلاغ)

نویسنده: افسانه شعبان نژاد

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۲۸۶۳

چاپ اول ۱۳۹۵

قیمت پشت جلد: ۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۶۳,۰۰۰ ریال