موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های جیمز رولینز


۱. نیروی سیگما (کتاب سه و نیم:کوالسکی عاشق) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۶۴۰ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب سه و نیم:کوالسکی عاشق)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۶۴۰

چاپ اول ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۰۸,۰۰۰ ریال


۲. نیروی سیگما (کتاب اول:توفان شن) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۳۳۶ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب اول:توفان شن)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۳۳۶

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۴۰,۰۰۰ ریال


۳. نیروی سیگما (کتاب دوم:نقشه ی استخوان ها) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۳۸۱ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب دوم:نقشه ی استخوان ها)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۳۸۱

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۵۰,۰۰۰ ریال


۴. نیروی سیگما (کتاب سوم:حلقه سیاه) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۰۲۱۲ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب سوم:حلقه سیاه)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۰۲۱۲

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۸۶,۰۰۰ ریال


۵. نیروی سیگما (کتاب چهارم:ویروس یهودا) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۵۶۵ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب چهارم:ویروس یهودا)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۵۶۵

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۸۵,۰۰۰ ریال


۶. نیروی سیگما (کتاب پنجم:آخرین پیشگو) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۵۸۹ انتشارات تندیس گروه موضوع

نیروی سیگما (کتاب پنجم:آخرین پیشگو)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۵۸۹

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۵۲۲,۰۰۰ ریال


۷. نابودگر (تاکروین:کتاب اول) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۲۷۷۳ انتشارات تندیس گروه موضوع

نابودگر (تاکروین:کتاب اول)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۲۷۷۳

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۱۵,۰۰۰ ریال


۸. شاهین جنگی (تاکروین:کتاب دوم) نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۲۸۹۶ انتشارات تندیس گروه موضوع

شاهین جنگی (تاکروین:کتاب دوم)

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۲۸۹۶

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۱۵,۰۰۰ ریال


۹. ویرانه های معبد نویسنده جیمز رولینز مترجم هادی امینی شابک -۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۱۴۵ انتشارات تندیس گروه موضوع

ویرانه های معبد

نویسنده: جیمز رولینز

مترجم: هادی امینی

انتشارات تندیس

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۱۸۲۳۱۴۵

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۴۲,۰۰۰ ریال


1