موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های مهرداد صدقی


۱. آبنبات هل دار (داستان طنز) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آبنبات هل دار (داستان طنز)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵

چاپ یازدهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۵۳,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۲. آبنبات هل دار (داستان طنز) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آبنبات هل دار (داستان طنز)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵

چاپ یازدهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۶۱,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۳. آبنبات هل دار (داستان طنز) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آبنبات هل دار (داستان طنز)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵

چاپ دوازدهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۶۱,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۴. آبنبات هل دار (داستان طنز) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آبنبات هل دار (داستان طنز)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۱۱۴۱۷۵۵۱۶۵

چاپ سیزدهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۶۱,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۵. آخرین نشان مردی نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آخرین نشان مردی

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۴۴,۰۰۰ ریال


۶. آخرین نشان مردی نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آخرین نشان مردی

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸

چاپ دوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۴۴,۰۰۰ ریال


۷. آخرین نشان مردی نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آخرین نشان مردی

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸

چاپ دوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۲۵,۰۰۰ ریال


۸. آخرین نشان مردی نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸ انتشارات سوره مهر گروه موضوع

آخرین نشان مردی

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سوره مهر

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۰۳۲۲۵۸۸

چاپ سوم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۲۵,۰۰۰ ریال


۹. میرزا روبات (طنز امروز ۶،داستان امروز ۴) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۵۹۵۷۶۵۵ انتشارات سپیده باوران گروه موضوع

میرزا روبات (طنز امروز ۶،داستان امروز ۴)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سپیده باوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۵۹۵۷۶۵۵

چاپ دوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶,۰۰۰ ریال


۱۰. مغز نوشته های ۱ جنین (طنز امروز ۲) نویسنده مهرداد صدقی مترجم  شابک -۹۷۸۶۰۰۷۷۴۶۲۸۸ انتشارات سپیده باوران گروه موضوع

مغز نوشته های ۱ جنین (طنز امروز ۲)

نویسنده: مهرداد صدقی

مترجم:

انتشارات سپیده باوران

شابک: - ۹۷۸۶۰۰۷۷۴۶۲۸۸

چاپ دوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۹۹,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۸۹,۱۰۰ ریال


12