موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های مارتین مک دونا


۱. جمجمه ای در کانه مارا (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۰) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۴۶۰۷۸۷ انتشارات بیدگل گروه موضوع

جمجمه ای در کانه مارا (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۰)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۴۶۰۷۸۷

چاپ پنجم ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۱۷,۰۰۰ ریال


۲. یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۲۲) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۶۲۲۶۴۰۱۰۱۲ انتشارات بیدگل گروه موضوع

یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۲۲)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۶۴۰۱۰۱۲

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۲۶,۰۰۰ ریال


۳. مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴ انتشارات بیدگل گروه موضوع

مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴

چاپ ششم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۸۱,۰۰۰ ریال


۴. مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴ انتشارات بیدگل گروه موضوع

مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴

چاپ ششم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۰۸,۰۰۰ ریال


۵. مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴ انتشارات بیدگل گروه موضوع

مراسم قطع دست در اسپوکن (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی ۶)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۳۸۷۶۶۴

چاپ هفتم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۰۸,۰۰۰ ریال


۶. غرب غم زده (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۲) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۴۸۱۰۴۱ انتشارات بیدگل گروه موضوع

غرب غم زده (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۲)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۴۸۱۰۴۱

چاپ چهارم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۲۶,۰۰۰ ریال


۷. جمجمه ای در کانه مارا (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۰) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۴۶۰۷۸۷ انتشارات بیدگل گروه موضوع

جمجمه ای در کانه مارا (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۰)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۴۶۰۷۸۷

چاپ چهارم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۷۲,۰۰۰ ریال


۸. غرب غم زده (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۲) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۴۸۱۰۴۱ انتشارات بیدگل گروه موضوع

غرب غم زده (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۲)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۴۸۱۰۴۱

چاپ سوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۰۸,۰۰۰ ریال


۹. مامورهای اعدام (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۳) نویسنده مارتین مک دونا مترجم بهرنگ رجبی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۵۱۱۰۱۴ انتشارات بیدگل گروه موضوع

مامورهای اعدام (نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۱۳)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: بهرنگ رجبی

انتشارات بیدگل

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۵۱۱۰۱۴

چاپ سوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال


۱۰. مرد بالشی (نمایشنامه های برتر جهان۸۳) نویسنده مارتین مک دونا مترجم زهرا جواهری شابک -۹۷۸۹۶۴۲۴۳۴۴۸۰ انتشارات افراز گروه موضوع

مرد بالشی (نمایشنامه های برتر جهان۸۳)

نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: زهرا جواهری

انتشارات افراز

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۲۴۳۴۴۸۰

چاپ پنجم ۱۳۹۵

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


12