فرهنگ اعلام دیوان فارسی و ترکی استاد محمدحسین شهریار (دفتر اول و دوم) نویسنده ابوالفضل علی محمدی مترجم  شابک _۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۰۷ انتشارات آیدین

فرهنگ اعلام دیوان فارسی و ترکی استاد محمدحسین شهریار (دفتر اول و دوم)

نویسنده: ابوالفضل علی محمدی

مترجم:

ناشر: انتشارات آیدین

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۸۷۱۸۰۷

تعداد صفحه : ۴۷۵

نوبت چاپ : چاپ اول ۱۳۹۷

نوع جلد : زرکوب

فقط اعضای سایت میتوانند یادداشت بنویسند. عضویت | ورود اعضا