موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های انتشارات گیتاشناسی نوین


۱. نقشه راههای ایران ۱۳۹۸ کد۱۴۵۴ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۹۶ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راههای ایران ۱۳۹۸ کد۱۴۵۴ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۹۶

چاپ اول ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۲. نقشه گردشگری شهر تهران ۱۳۹۸ (کد۱۴۶۴)،(گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۶۱ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه گردشگری شهر تهران ۱۳۹۸ (کد۱۴۶۴)،(گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۶۱

چاپ اول ۱۳۹۸

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۳. نقشه گردشگری شهر استانبول کد ۱۵۹۷ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۲۳ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه گردشگری شهر استانبول کد ۱۵۹۷ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۲۳

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۴. نقشه راهنمای منطقه۱۵ تهران کد ۱۳۱۵ نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۱۶ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راهنمای منطقه۱۵ تهران کد ۱۳۱۵

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۱۶

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۵. نقشه راهنمای گردشگری گرجستان،تفلیس و باتومی کد ۱۶۰۱ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۱۰ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راهنمای گردشگری گرجستان،تفلیس و باتومی کد ۱۶۰۱ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۱۰

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۶. نقشه راهنمای مناطق شهرداری کلانشهر اصفهان کد ۱۴۹۸ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۷۲ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راهنمای مناطق شهرداری کلانشهر اصفهان کد ۱۴۹۸ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۷۲

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۷. نقشه راهنمای گردشگری آذربایجان و باکو کد ۱۶۰۳ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۶۵ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راهنمای گردشگری آذربایجان و باکو کد ۱۶۰۳ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۶۵

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۸. نقشه راهنمای ایران کد ۱۱۶۵ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۷۸ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه راهنمای ایران کد ۱۱۶۵ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۷۸

چاپ 0

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۹. نقشه تقسیمات کشوری ایران کد ۱۱۲۵ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۸۵ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه تقسیمات کشوری ایران کد ۱۱۲۵ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۸۵

چاپ 0

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۱۰. نقشه گردشگری استان مازندران کد ۱۵۱۶ (گلاسه) نویسنده مترجم شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۸۹ انتشارات گیتاشناسی نوین گروه موضوع

نقشه گردشگری استان مازندران کد ۱۵۱۶ (گلاسه)

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی نوین

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۹۲۸۹

چاپ 0

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال


1