موضوعات


درسی و کمک درسی (421) هنرهای دستی (334) دانستنیها (1665) روانشناسی (3475) موسیقی (344) داستان کودک (4675) مکاتب و ادیان (982) پزشکی و بهداشت (1287) آموزشی کودک (2746) نوشت افزار (455) روانشناسی موفقیت (1374) قرآن و ادعیه (359) شعر کودک (1181) شعر نوجوان (50) تاریخ جهان (481) آموزشی (795) آموزشی نوجوان (196) رنگ آمیزی (87) عکس و نقاشی (451) شعر فارسی (3087) روانشناسی کار و تجارت (882) روانشناسی کودک و نوجوان (1192) مدیریت (597) داستان نوجوان (2713) ادبیات فارسی (1310) زندگینامه (1751) مجموعه شعر (704) رمان خارجی (4330) مجموعه داستان خارجی (1040) نقد ادبی (953) رمان ایرانی (3196) ماوراءالطبیعه (259) جامعه شناسی (752) زبان خارجی (150) مجموعه داستان ایرانی (1558) سینما و تئاتر (576) عرفان (976) ورزش (709) هنر (994) تاریخ ایران (1637) رمان نوجوان (1963) نقشه و اطلس (201) روانشناسی ارتباط (359) رمان کودک (378) فلسفه و منطق (989) نجوم و جغرافیا (85) روانشناسی ازدواج و زناشویی (583) سیاسی (562) حقوق و قوانین (184) طنز ادبی (212) سفرنامه (143) سایر (3811) شعر خارجی (572) مقاله ادبی (282) نمایشنامه (1006) ادبیات جهان (405) اقتصاد (205) فال و تعبیر خواب (148) جملات قصار (552) کتابهای مرجع (197) کامپیوتر (289) فیلمنامه (198) رمان تاریخی (489) محیط زیست (139) فرهنگ (296) آشپزی و شیرینی پزی (373) آموزشی کودک و نوجوان (273) خودشناسی (107) تقویم و سررسید (829) داستان کودک و نوجوان (211) قرآن و تفسیر (401) کلمات قصار (132) جغرافیا (22) فرهنگها (136) دواوین (149) زبانهای خارجی (175) شعر کودک و نوجوان (30) نقشه ها و اطلسها (5) کمک آموزشی (266) خیاطی و گل سازی (25) رمان کودک و نوجوان (1) (30)

مشاهده کتاب های انتشارات گیتاشناسی


۱. نقشه راهنمای صعود به قله های البرز مرکزی کد۳۲۱ نویسنده  مترجم  شابک -۹۷۸۲۰۰۰۱۰۰۰۶۵ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

نقشه راهنمای صعود به قله های البرز مرکزی کد۳۲۱

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۱۰۰۰۶۵

چاپ یازدهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۹,۰۰۰ ریال


۲. اطلس جامع گیتاشناسی نوین کد ۱۶۱۰ (راهنمای کامل جهان امروز ۱۳۹۸-۱۳۹۷) نویسنده گیتاشناسی مترجم  شابک -۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۹۲ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

اطلس جامع گیتاشناسی نوین کد ۱۶۱۰ (راهنمای کامل جهان امروز ۱۳۹۸-۱۳۹۷)

نویسنده: گیتاشناسی

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۶۲۲۹۹۲۷۸۹۲

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۲۶۱,۰۰۰ ریال


۳. اتو اطلس ایران کد ۴۷۸ نویسنده گیتاشناسی مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۷۵۶ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

اتو اطلس ایران کد ۴۷۸

نویسنده: گیتاشناسی

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۷۵۶

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۳۵,۰۰۰ ریال


۴. نقشه راهنمای تهران و اطراف کد ۵۹۸ نویسنده گیتاشناسی مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۹۲۳ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

نقشه راهنمای تهران و اطراف کد ۵۹۸

نویسنده: گیتاشناسی

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۹۲۳

چاپ اول ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶۰,۰۰۰ ریال


۵. نقشه تبریز بزرگ کد ۳۶۲ نویسنده  مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۳۴۲۱۳۰۴ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

نقشه تبریز بزرگ کد ۳۶۲

نویسنده:

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۴۲۱۳۰۴

چاپ دهم ۱۳۹۷

قیمت پشت جلد: ۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۶۳,۰۰۰ ریال

ناموجود ابراز علاقه


۶. شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران کد ۱۳۴ نویسنده عباس جعفری مترجم  شابک -۹۷۸۲۰۰۰۲۷۱۸۹۵ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران کد ۱۳۴

نویسنده: عباس جعفری

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۲۷۱۸۹۵

چاپ چهارم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۹۰,۰۰۰ ریال


۷. اطلس راههای ایران کد ۵۸۴ نویسنده گیتاشناسی مترجم  شابک -۹۷۸۲۰۰۰۱۲۲۶۵۴ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

اطلس راههای ایران کد ۵۸۴

نویسنده: گیتاشناسی

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۱۲۲۶۵۴

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۴۰۵,۰۰۰ ریال


۸. منظومه شمسی کد ۵۱۸ نویسنده کنت سی.دیویس مترجم احمد دالکی شابک -۹۷۸۲۰۰۰۲۶۴۳۰۹ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

منظومه شمسی کد ۵۱۸

نویسنده: کنت سی.دیویس

مترجم: احمد دالکی

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۲۰۰۰۲۶۴۳۰۹

چاپ چهارم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۹. ۱۰۰۱ حقیقت درباره فضا کد ۵۲۲ نویسنده کارول استوت،کلینت تویست مترجم احمد دالکی شابک -۹۷۸۹۶۴۳۴۲۳۹۸۸ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

۱۰۰۱ حقیقت درباره فضا کد ۵۲۲

نویسنده: کارول استوت،کلینت تویست

مترجم: احمد دالکی

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۴۲۳۹۸۸

چاپ دوم ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۱۸۰,۰۰۰ ریال


۱۰. راهیاب ایران ۱۳۹۶ کد ۵۹۰ نویسنده سعید بختیاری مترجم  شابک -۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۸۴۸ انتشارات گیتاشناسی گروه موضوع

راهیاب ایران ۱۳۹۶ کد ۵۹۰

نویسنده: سعید بختیاری

مترجم:

انتشارات گیتاشناسی

شابک: - ۹۷۸۹۶۴۳۴۲۴۸۴۸

چاپ اول ۱۳۹۶

قیمت پشت جلد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت عسل بوک: ۳۶۰,۰۰۰ ریال